Παρουσίαση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα ΑΕ ΟΤΑ (ΔΕΑΔΒ ΑΕ ΟΤΑ)
19 Δεκεμβρίου 2014

Παρουσίαση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα ΑΕ ΟΤΑ (ΔΕΑΔΒ ΑΕ ΟΤΑ)

 

Σύμφωνα με το άρθρο 277 του π.δ. 410/1995 , ο Δήμος Βύρωνα σύστησε, (ΦΕΚ. Α.Ε. – ΕΠΕ Νο 14821/29-12-2010) τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα Α.Ε  Ο.Τ.Α ( Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.), στην εκπνοή της προθεσμίας (27/12/2010), μεταφέροντας υποχρεώσεις προς το Δήμο Βύρωνα, όπως περιγράφεται στη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, 15.000.000 ευρώ περίπου.
Αυτές αναλύονται ως εξής:
 
Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών&Δανείων
 
(Δημιουργήθηκε επί δημαρχίας κου  Χαρδαλιά)
8.064.227,63 €
 Ι.Κ.Α (ρυθμισμένες υποχρεώσεις 31/12/2009)
 
(Δημιουργήθηκε επί δημαρχίας κου  Ρογκάκου)
3.595.319,78 €
Υποχρεώσεις προς Δήμο Βύρωνα
 
(παρατ,μνημ.φύλλαξη)
3.320.656,65 €
ΣΥΝΟΛΟ 14.980.204.06
 
Η νέα Επιχείρηση αποτελεί, ως ανώνυμη εταιρεία, Ν.Π.Ι.Δ., έχει τη δική της προσωπικότητα και δεν ταυτίζεται με το Δήμο.
Η λειτουργία της διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας που αφορούν τις Α.Ε και Ε.Π.Ε, ανήκει στις Α.Ε Ο.Τ.Α και είναι μέλος του ΓΕΜΗ.
 
Η γενική εικόνα που παρουσιάζει η ΔΕΑΔΒ  Α.Ε είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντική. Υπάρχουν συσσωρευμένα προβλήματα από έλλειψη σχεδίου, στόχων και ελέγχου.
 
Η καθημερινή διαχείριση στηρίχτηκε στο φιλότιμο των εργαζόμενων και την ευαισθησία ορισμένων μελών του διοικητικού συμβουλίου, (που άλλωστε συμβολικά λειτουργούσε, κρίνοντας από τις ελάχιστες συνεδριάσεις οι οποίες δεν επηρέαζαν τη λειτουργία της επιχείρησης).
 
Η οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της επιχείρησης ήταν δύσκολη και σύνθετη διαδικασία. Αυτό κατά κύριο λόγο οφείλεται στην απουσία του προέδρου & διευθύνοντος συμβούλου (κου Χαρδαλιά) από τις εκλογές και μετά, την παραίτηση των αντιπροέδρων και  την έλλειψη απαραίτητης υποδομής.
 
Τα συμπεράσματά μας αντλήθηκαν από τους ισολογισμούς, την κατάσταση αποτελεσμάτων και την κατάσταση εισόδων – εξόδων. Επιβεβαιώθηκαν δε, με την έκθεση ορκωτών λογιστών και τον προέλεγχο που προκαλέσαμε και ολοκληρώθηκε στις 30/10/2014.
 
Αποτέλεσμα αυτής της διαχείρισης είναι:
 • Η Δημοτική Επιχείρηση να έχει βάρη  από ρυθμίσεις χρεών έναντι του Ι.Κ.Α και της εφορίας, που βαρύνουν την ταμειακή ρευστότητά της.
 • Πάνω από 1.000.000 ευρώ υποχρεώσεις προς τον Δήμο, που αφορούν μη κεφαλαιοποιημένες υποχρεώσεις που βεβαιώθηκαν το 2011 από λάθος καταλογισμό.(Ελπίζουμε στη λύση αυτού του χρόνιου προβλήματος, μετά τις άμεσες ενέργειές μας και  τη συνεργασία με τη νέα Δημοτική Αρχή).
 • Αποτέλεσμα της παραπάνω οφειλής ήταν, ο Δήμος Βύρωνα από το 2011 να έχει μπλοκάρει το Α.Φ.Μ της ΔΕΑΔΒ. Α.Ε. με αποτέλεσμα η Δημ. Επιχείρηση να μην έχει φορολογική ενημερότητα. 
 • Υπάρχουν αγωγές και καταγγελίες στο Ι.Κ.Α , κυρίως πρώην υπαλλήλων που διεκδικούν 1.500.000 ευρώ. Οι απαιτήσεις των πρώην εργαζόμενων αφορούν το διάστημα 2002 έως2008(επί δημαρχίας κου Χαρδαλιά).
 • Δεν έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις επί ακινητοποιήσεων ύψους 411.511, 91 ευρώ , με αποτέλεσμα τα στοιχεία του ισολογισμού να είναι ανακριβή. Συνέπεια της μη απόσβεσης είναι η πληρωμή υψηλότερων φόρων. 
 • Δεν υπάρχει σύμβαση μίσθωσης ή παραχώρηση χρήσης  ακινήτων που ανήκουν στο Δήμο Βύρωνα, ούτε άδεια λειτουργίας αυτών των χρήσεων.  
 • Λόγω οικονομικής κρίσης , αλλά και έλλειψης προσωπικού ,η ΔΕΑΔΒ Α.Ε έχει μείωση εσόδων κατά 30% περίπου, έναντι του προηγούμενου έτους. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί  στην αφή κανδηλιών ( έσοδα πάνω από 20.000 ευρώ το 2010 ανά μήνα) και στην κατασκευή μνημείων , γεγονός που εκμεταλλεύονται ιδιώτες.
 • Για να ανταποκριθεί στις βασικές της υποχρεώσεις η ΔΕΑΔΒ  Α.Ε, μετακινείται καθημερινά προσωπικό από τις υπηρεσίες του Δήμου. Γεγονός που δημιουργεί σύγχυση, αδιαφάνεια, αναποτελεσματικότητα και αδυναμία προγραμματισμού. 
 • Η εικόνα συμπληρώνεται με την ανάγκη κάλυψης, από τη Δημ.Επιχείρηση, άμεσων , καθημερινών εξόδων  (αναλώσιμα, λάστιχα αυτοκινήτων, επισκευές κ.α). 
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο το είχε υποκαταστήσει ο κος Χαρδαλιάς, με συνέπεια οι αντιπρόεδροι του Δ.Σ να έχουν παραιτηθεί. Χαρακτηριστικό της απαξίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ότι δεν έγινε αντικατάσταση του κου Τριανταφύλλου(αντιπροέδρου της ΔΕΑΔΒ ΑΕ)ενώ είχε παραιτηθεί από τον Μάρτιο του 2013.
 • Στη διαδικασία αλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου ,δεν υπήρξε κανενός τύπου συνέχεια , συνεννόηση ή ενημέρωση με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Δημ.Επιχείρησης κο Χαρδαλιά. Ούτε καν τηλεφωνική. 
 • Παραλάβαμε, όμως, ανανεωμένες(τον Απρίλιο του 2014) συμβάσεις εργασίας που λήγουν το 2017 και δεσμεύουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 
 • Αναλάβαμε, υποχρεώσεις πλέον των 200.000 ευρώ(προμηθευτές, υπόλοιπο μισθοδοσίας, επιταγές μεταχρονολογημένες, φόροι και ασφαλιστικά  ταμεία)ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα, (μετρητά), της επιχείρησης ήταν 30.000ευρώ περίπου, σύμφωνα με το ισοζύγιο 30/9/2014.
Η οικονομική διαχείριση και γενικά η κατάσταση της Δημοτικής Επιχείρησης δεν είναι άμοιρη ευθυνών. Έχει όνομα. Διαπιστώσαμε ότι ένα ολόκληρο σύστημα ήταν στηριγμένο στην αδιαφάνεια, την κακοδιαχείριση, την ασυλία, τις προνομιακές σχέσεις.
 
Απεδείχθη ότι η προηγούμενη Διοίκηση του κ. Χαρδαλιά ήταν αδιαφανής, καταστροφική και μακριά από τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης. Χρησιμοποιήθηκε η ΔΕΑΔΒ Α.Ε για παραταξιακά παιχνίδια και πειράματα.
 
Πιστεύουμε ότι,
Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες στον πολίτη. Δεν είναι πολυτέλεια,αλλά αναγκαιότητα. Ηανυπαρξία σχεδίου και στόχων είναι θέμα πολιτικό.
 
Ετσι λοιπόν: 
 • Η ως τώρα κακοδιαχείριση πρέπει να σταματήσει.
 • Η λειτουργία της ΔΕΑΔΒ  ΑΕ να γίνει δημοκρατική, αξιοκρατική, διαφανής.
 • Υπάρχει δυνατότητα για βελτίωση των υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος.
 • Χρειάζεται να διασφαλίσουμε την επιβίωση και λειτουργία της Δημ. Επιχείρησης υπέρ της πόλης, χωρίς λαϊκισμούς, αναγνωρίζοντας την καθυστέρηση, αξιοποιώντας τις δυνατότητες.
Τι θα κάνουμε / Στόχοι :
 • Έχουμε ήδη πάρει μέτρα μείωσης του λειτουργικού κόστους, τα οποία θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2014, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία της Επιχείρησης και τα δικαιώματα των εργαζόμενων. 
 • Θα βελτιώσουμε ζητήματα διαφάνειας και  ελέγχου γιατί θεωρούμε ότι είναι από τα πιο σημαντικά. Η έλλειψή τους πιστεύουμε ότι διευκολύνει την κακοδιαχείριση, πελατειακές σχέσεις κ.α . 
 • Το Δ.Σ, (για πρώτη φορά τόσο αντιπροσωπευτικό, έγινε πρόταση σε όλες τις παρατάξεις να συμμετάσχουν), να μην έχει τυπικό χαρακτήρα- λειτουργία, αλλά να χαράσσει την πολιτική της ΔΕΑΔΒ ΑΕ και τα μέλη του ανάλογα με το χρόνο που διαθέτουν να συμμετάσχουν στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. 
 • Θα λειτουργήσουν οι επιτροπές προμηθειών και παραλαβής αλλά και άλλες εκτός κανονισμού λειτουργίας, συμπληρωμένες από δημότες που έχουν διάθεση να προσφέρουν.
 • Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου στα βασικά μεγέθη λειτουργίας της Δημ. Επιχείρησης. 
 • Έλεγχος και προοπτική μείωσης τιμών των υπηρεσιών της ΔΕΑΔΒ.ΑΕ 
 • Διεύρυνση δραστηριοτήτων. 
 • Βελτίωση υπηρεσιών - περιφρούρηση εσόδων. 
 • Ανάπτυξη κερδοφορίας της ΔΕΑΔΒ.ΑΕ 
 • Θα κάνουμε απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΑΔΒ Α.Ε για πρώτη φορά. 
 • Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων που χρονίζουν (αρχείο παγίων, άδειες λειτουργίας, παραχωρητήρια - ενοικιαστήρια κ.α) 
Βασίλειος Πάγκαλος
Πρόεδρος,
Διευθύνων σύμβουλος
Δ.Ε.Α.Δ..Β ΑΕ Ο.Τ.Α

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα