Ανακοίνωση :Τα Δημοτολόγια του Δήμου Βύρωνα δεν θα λειτουργήσουν για το κοινό την Πέμπτη 25/10/07

Τα Δημοτολόγια του Δήμου Βύρωνα δεν θα λειτουργήσουν για το κοινό την Πέμπτη 25/10/07 καθώς θα γίνουν εργασίες για την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος του Εθνικού Δημοτολογίου. Ζητούμε την κατανόησή σας για τα προβλήματα που ενδεχομένως δημιουργηθούν εκείνη την ημέρα αλλά και τις πρώτες ημέρες μετά την εγκατάσταση του συστήματος.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα