Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Βύρωνα: Έναρξη νέων τμημάτων για την περίοδο 2014 -2015
16 Ιανουαρίου 2015

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Βύρωνα: Έναρξη νέων τμημάτων για την περίοδο 2014 -2015

 

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                              
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ                                                      
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                                                                             
Καραολή & Δημητρίου 36 - 44    
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που δεν έχουν αιτηθεί έως σήμερα ότι ο Δήμος Βύρωνα και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βύρωνα στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
   
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .
Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 19/1/2015 στο Δημαρχείο Βύρωνα, Καραολή και Δημητρίου 36-44, στο 1ο όροφο.
Ημέρες και Ώρες Αιτήσεων: Δευτέρα έως Παρασκευή 12.00-14.00 μ.μ. 

Κατά την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βύρωνα μπορούν να υλοποιηθούν τμήματα για τα ακόλουθα Προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ
1.1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25
1.2 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50
1.3 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25
1.4 Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25
1.5 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25
1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25
1.7 Πράσινη Επιχειρηματικότητα 25
1.8 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25
1.9 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25
1.10 Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού 25
1.11 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25
1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25
2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΡΕΣ
2.1 Περιβάλλον και καθημερινή ζωή 25
2.2 Γεωργία και Φυσικοί Πόροι 25
2.3 Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις 25
2.4 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25
2.5 Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή 25
2.6 Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων 25
2.7 Αστικοί λαχανόκηποι 25
2.8 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25
2.9 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25
2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25
2.11 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων 15
3 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΡΕΣ
3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50
3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 25
3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
3.7 Ηλεκτρονική εφημερίδα 50
3.8 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25
4 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΕΣ
4.1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25
4.2 Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25
4.3 Σύνταξη εγγράφων – φορμών 50
4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25
4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25
4.6 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.7 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.9 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.10 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.11 Κινεζικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.12 Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.13 Βασικά Αγγλικά Α1 50
4.14 Βασικά Αγγλικά Α2 50
4.15 Βασικά Γαλλικά Α1 50
4.16 Βασικά Γαλλικά Α2 50
4.17 Βασικά Γερμανικά Α1 50
4.18 Βασικά Γερμανικά Α2 50
4.19 Βασικά Ιταλικά Α1 50
4.20 Βασικά Ιταλικά Α2 50
5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΕΣ
5.1 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 25
5.2 Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο 25
5.3 Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία 25
5.4 Διαχείριση χρόνου 25
5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25
5.6 Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας 25
5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25
5.8 Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες 50
5.9 Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή 25
6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΩΡΕΣ
6.1 Ιστορία της Τέχνης 25
6.2 Εικαστικό Εργαστήρι 50
6.3 Φωτογραφία  25
6.4 Κινηματογράφος 25
6.5 Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο 50
6.6 Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) 50
6.7 Εργαστήρι μουσικής 50
6.8 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 50
6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25
6.10 Τοπική Ιστορία 25
6.11 Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός 25
7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΩΡΕΣ
7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25
7.2 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50
7.3 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50
7.4 Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25
7.5 Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) 125
7.6 Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2) 175
7.7 Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων 25
7.8 Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50
7.9 Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ
1 Εθελοντισμός: Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία 25
2 Εργαστήρι Ζαχαροπλαστικής με παραδοσιακές συνταγές 35
3 Εργαστήρι Μαγειρικής με παραδοσιακές συνταγές 35
4 Χρήση ελεύθερου λογισμικού 25
5 Εθελοντισμός και κοινωνική δράση 25
6 Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη λογοτεχνίας 25
7 Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία 25
8 Ανακύκλωση και κομποστοποίηση 25
9 Τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτης: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων τοπικής κοινωνίας 25
ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ
1.Α Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος 50

Τα εθνικά διευρυμένα  προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες άνω των 18 κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.

Για την έναρξη κάθε τμήματος μάθησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευομένων.
Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
 
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η προσκόμιση αντιγράφου Αστυνομικής Ταυτότητας (και οι 2 όψεις σε μία σελίδα) ή Διαβατηρίου. Αιτήσεις που στέλνονται ηλεκτρονικά δεν γίνονται αποδεκτές από το ΚΔΒΜ.
 
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε:
  • Μακοπούλου Αικατερίνη, τηλ. 2132008600
  • Φουντούκη Όλγα, τηλ. 2132008677
Υπεύθυνος Δήμου:
  • Φραγκιαδάκης Γιάννης, τηλ. 6972414920

 Υπεύθυνοι Κ.Β.Δ.Μ.:

  • Γεωργάκη Ειρήνη, Υπεύθυνη Οργάνωσης
  • Κρόκου Βίκυ, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας
Τηλ. επικοινωνίας:
  • 2132008643
Ε-mail:
  • kdvm144@gmail.com

Συνημμένη θα βρείτε την αίτηση υποψηφίου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 


Aίτηση Yποψηφίου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα