12 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική Συνεδρίαση, στις 16.3.2015, στις 19:00

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Βύρωνας        12/3/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                     Αρ. Πρωτ.:           5998
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665
 
 ΠΡΟΣ:
    - κ. Δήμαρχο
    - κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 16/3/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:  

A. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις - Αναφορές

B. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων:
 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2015
 2. Έγκριση της με αριθμ. 16/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” που αφορά στην καθιέρωση 16ωρου ωραρίου λειτουργίας του
 3. Έγκριση της με αριθμ. 13/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” που αφορά 1η  Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του
 4. Διαγραφή ποσού λόγω ακύρωσης εκπτώσεων προστίμου για τη ρύθμιση Ν. 4257/2014
 5. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο σύνδεσης αποχέτευσης για το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Προποντίδος 15 Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων των Δημοτών για Μείωση Δημοτικών Τελών.
 6. Λήψη απόφασης περί υπογραφής συμφωνητικού μίσθωσης και εξουσιοδότηση Δημάρχου
 7. Έγκριση της υπ' αριθμ. 70/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χορήγησης άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο πεζοδρόμιο επί της Πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου (Αγ. Λαζάρου) για το εστιατόριο – ψητοπωλείο “Πίτα Αλλιώς”
 8. Έγκριση της υπ' αριθμ. 71/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου - πεζοδρομίου επί της οδού Φορμίωνος 132 και Ανδρομάχης στο Βύρωνα
 9. Έγκριση της υπ' αριθμ. 72/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χορήγησης άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο πεζοδρομημένο τμήμα της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου και στο πεζοδρόμιο της οδού Κρυστάλλη στο Βύρωνα
 10. Έγκριση της υπ' αριθμ. 82/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χορήγησης άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη εμπορευμάτων επί της οδού Νικηφορίδη 16 – 18 στο Βύρωνα
 11. Έγκριση της υπ' αριθμ. 83/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χορήγησης άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη κινητών εκθετηρίων προθηκών επί της οδού Ευαγγελικής Σχολής 12
 12. Έγκριση της υπ' αριθμ. 85/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί νομιμοποίησης κλίμακας πρόσβασης σε κατοικία που αναπτύσσεται σε τμήμα του πεζοδρομίου επί της οδού Αλατσάτων 38 στο Βύρωνα 
 13. Λήψη απόφασης περί νομιμοποίησης κλίμακας πρόσβασης σε κατοικία που αναπτύσσεται σε τμήμα του πεζοδρομίου επί της οδού Ολυμπιάδος 31 στο Βύρωνα (εισηγητική έκθεση Ε.Π.Ζ.)
 14. Παραχώρηση αναπηρικών αναπηρικών θέσεων στάθμευσης (εισηγητική έκθεση Ε.Π.Ζ.)
 15. Λήψη απόφασης επί επανεξέτασης παραχώρησης θέσης στάθμευσης στην οδό Νεοπτολέμου 42 στο Βύρωνα (εισηγητική έκθεση Ε.Π.Ζ.)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΑΡΟΛΑ
 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα