2 Απριλίου 2015

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική Συνεδρίαση, στις 6/4/2015, στις 19:00

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Βύρωνας        2/4/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                  Αρ. Πρωτ.:          7806
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665
 
ΠΡΟΣ
- κ. Δήμαρχο
- κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 6/4/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 
 
A. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις - Αναφορές
 
B. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων: 
 1. Ενημέρωση και συζήτηση για το ακίνητο στη συμβολή των οδών Χρυσ. Σμύρνης και Π. Τσαλδάρη, κατόπιν αιτήματος Δημοτών
 2. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ή μη του αρ. 12 του Κανονισμού Δημοτικού Συμβουλίου 
 3. Συγκρότηση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου 
 4. Έγκριση της υπ' αριθμ. 20/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” που αφορά την 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2015
 5. Εγκριση της υπ' αριθμ. 12/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” που αφορά απολογιστικά στοιχεία οικονομικού έτους 2014 
 6. Έγκριση της υπ' αριθμ. 18/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” που αφορά την 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2015 
 7. Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης και Συγκρότηση Επιτροπής για την Παραλαβή Εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
 8. Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης και Συγκρότηση Επιτροπής για την Παραλαβή Προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
 9. Έγκριση της υπ' αριθμ. 11/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” που αφορά απολογιστικά στοιχεία οικονομικού έτους 2014 
 10. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης και Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ” 
 11. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης και Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 2ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” 
 12. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης και Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” 
 13. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης και Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΓΥΜΝΑΣΙΟ (15/ΘΕΣΙΟ) & ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΠΧ) ΚΑΡΕΑ” 
 14. Λήψη απόφασης περί υπογραφής τροποποιητικού συμφωνητικού μίσθωσης και εξουσιοδότηση Δημάρχου 
 15. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ως επιτρεπόμενων χώρων διενέργειας παραστάσεων τα υπαίθρια θέατρα ”ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ” και “ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ” 
 16. Έγκριση ή μη έργων, προμηθειών και εργασιών Δήμου Βύρωνα που εντάσσονται στη ΣΑΤΑ 2015 
 17. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη ποσών από χρηματικούς καταλόγους 
 18. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ή μη ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων 
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτημάτων δημοτών για μείωση Δημοτικών Τελών
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΑΡΟΛΑ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα