Επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στη δύναμη του Νομικού Προσώπου «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα» για το σχολικό έτος 2015-2016
20 Μαϊου 2015

Επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στη δύναμη του Νομικού Προσώπου «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα» για το σχολικό έτος 2015-2016

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ. ΒΥΡΩΝΑ»
    ==================
Δ/νση: Φλέμιγκ 71 – 162 33, Βύρωνας
Τηλ:    210-7608460-462, 210-7668970
Φαξ:    210-7608469
e-mail: paidikoistathmoidbyrona@gmail.com
 
                Βύρωνας, 18/05/2015
                 Αρ.πρωτ.702  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Επανεγγραφές
βρεφών και νηπίων στη δύναμη του Νομικού Προσώπου
«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα»
για το σχολικό έτος 2015-2016
 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
Στο Δήμο Βύρωνα λειτουργούν συνολικά δέκα (10) παιδικοί σταθμοί οι οποίοι παρέχουν σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες με το δυνατότερο χαμηλό κόστος.. Συγκεκριμένα:
 
Δ.Π.Σ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1ος (νήπια)
Σωσιγένους 12
210 7656613
2ος (νήπια)
Παύλου Μελά 2, Καρέας
210 7642248
3ος (νήπια)
Γρανικού και Ζακύνθου
210 7647352
4ος (νήπια & βρέφη)
Ταύρου 4
210 7623854
5ος (νήπια)
Σωσιγένους 10
210 7624430
6ος (βρέφη)
Βορ.Ηπείρου 7
210 7668959
7ος (νήπια)
Λ. Καρέα & Δάφνης
210 7661581
8ος (νήπια & βρέφη)
Αναλήψεως 46
210 7655597
9ος (νήπια & βρέφη)
Βορ. Ηπείρου 7
210 7665016
10ος (νήπια)
Χείλωνος 34
210 7625484
 
Στα βρεφικά τμήματα εγγράφονται βρέφη από οκτώ (8) μηνών έως δυόμιση (2,5) ετών. Στα νηπιακά τμήματα εγγράφονται νήπια από την ηλικία των δυόμιση (2,5) ετών μέχρι να συμπληρώσουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο (έως το τέλος της αντίστοιχης σχολικής χρονιάς). 
 
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Π.Σ. Δ. ΒΥΡΩΝΑ
 
1. Λειτουργία Παιδικών Σταθμών
 
Οι Παιδικοί Σταθμοί λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Ιουλίου κάθε έτους από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι ώρες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών είναι από 07.00 έως 16.00 για τους χειμερινούς μήνεςκαι από 06.45 έως 16.00 για τους θερινούς μήνες.
 
Οι Παιδικοί Σταθμοί δεν λειτουργούν τις εξής ημέρες:
 • Σάββατο και Κυριακή
 • 1-31 Αυγούστου 
 • 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου (εορτές Χριστουγέννων) 
 • Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου) 
 • Μεγάλη Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (εορτές Πάσχα)
 • Εθνικές εορτές (25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου) 
 • Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
 • Αγίου Πνεύματος
 • Τις ημέρες αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών  
2. Προσέλευση – Αναχώρηση παιδιών
 
Η προσέλευση των παιδιών ξεκινάει στις 07.00 και λήγει στις 08.30 για τα νήπια και στις 09.00 για τα βρέφη.
 
Τα παιδιά μπορούν να αποχωρούν μετά το μεσημεριανό γεύμα στις 12.45 στις 13.15 στις 13.45 και μετά τις 15.00 για τα παιδιά που κοιμούνται.
 
Η παραλαβή των παιδιών θα γίνεται αποκλειστικά από τους γονείς ή κηδεμόνες τους ή από υποδεικνυόμενο εξουσιοδοτημένο άτομο.

3. Διακοπή φιλοξενίας
Η διαγραφή βρεφών και νηπίων γίνεται στις εξής περιπτώσεις:  
 • Μετά από αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος που ζητείται η διαγραφή. 
 • Για σοβαρή μεταδοτική ασθένεια του παιδιού. Υφίσταται δυνατότητα επανένταξής του μετά από τεκμηριωμένη αποθεραπεία και σχετική βεβαίωση παιδιάτρου. 
 • Όταν κατ’ εξακολούθηση και πάνω από ένα μήνα το φιλοξενούμενο βρέφος ή νήπιο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τον Παιδικό Σταθμό. 
 • Όταν κατά εξακολούθηση οι γονείς δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού. 
 • Όταν τα νήπια συμπληρώσουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο (στο τέλος της σχολικής χρονιάς).
 • Στην περίπτωση που δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική συμμετοχή εφόσον αυτή προβλέπεται για χρονικό διάστημα πέρα των είκοσι ημερών χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαγραφή του παιδιού (εκτός σοβαρών λόγων υγείας), έχει ως συνέπεια την απώλεια της προτεραιότητας εγγραφής του την επόμενη σχολική περίοδο.
 
4. Συμμετοχή γονέων
 
Η συνεργασία και η ενεργός συμμετοχή των γονέων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Νομικού Προσώπου και των Παιδικών Σταθμών. Για αυτό το λόγο θεωρούμε απαραίτητη την παρουσία όλων των γονέων στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις των Παιδικών Σταθμών. Οι συγκεντρώσεις αυτές στοχεύουν στην ανταλλαγή απόψεων, σκέψεων και προτάσεων, στην ευαισθητοποίηση σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας με επίκεντρο το παιδί.
 
5. Υγεία παιδιών
 • Οι γονείς έχουν την υποχρέωση να έχουν άμεση επικοινωνία με την Προϊσταμένη του Δ.Π.Σ. που φιλοξενεί το τέκνο τους για οποιοδήποτε θέμα άπτεται της υγείας των παιδιών τους και να ενημερώνουν για χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας. 
 • Στην περίπτωση που κάποιο παιδί αρρωστήσει ειδοποιούνται οι γονείς του να το παραλάβουν. Το παιδί επιστρέφει στο Δ.Π.Σ. μετά από την πλήρη ανάρρωση του.
 • Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Προϊσταμένη του Δ.Π.Σ. Το παιδί για να επιστρέψει στο Δ.Π.Σ.  θα πρέπει να καταθέσει ιατρική βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται η νόσος από την οποία έπασχε το παιδί και να βεβαιώνεται η αποκατάσταση της υγείας του. 
 • Σε περίπτωση εμφάνισης ψειρών, το παιδί παραμένει υποχρεωτικά για λόγους προληπτικούς εκτός Δ.Π.Σ., προκειμένου να αποψειριαστεί εντελώς. 
 • Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού π.χ. ατύχημα ειδοποιείται ο Παιδίατρος του Ν.Π.Δ.Δ., η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης και οι γονείς του παιδιού. 
 • Η διασφάλιση της υγείας του παιδιού αποτελεί υποχρέωση του προσωπικού των Δ.Π.Σ., το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Το προσωπικό των Δ.Π.Σ. υποβάλλεται τακτικά σε προληπτικό έλεγχο και εφοδιάζεται με ειδικό ατομικό βιβλιάριο υγείας που θεωρείται από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία.  
3. ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΑ)
Τα τροφεία καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα εκτός του μηνός Αυγούστου που οι Δ.Π.Σ. παραμένουν κλειστοί και με την προϋπόθεση ότι το νήπιο έχει τουλάχιστον πέντε (5) παρουσίες στο Δ.Π.Σ που είναι εγγεγραμμένο.
 
Το ποσό της οικονομικής εισφοράς πρέπει να καταβάλλεται στην ALPHABANK  αρ. λογαριασμού: 172002002003711
 
Σε περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί.
 
Σε περιπτώσεις που η λειτουργία των ΔΠΣ δεν είναι εφικτή όπως π.χ. σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών συνθηκών, σεισμών, απεργιών εργαζομένων, καταλήψεων, κλπ οι γονείς θα πρέπει να καταβάλουν ολόκληρη την οικονομική εισφορά. Η κλίμακα των μηνιαίων τροφείων καθορίζεται από το ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα:
 
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΟΜΗΜΑ € 
ΤΡΟΦΕΙΑ €  2015-2016
ΕΩΣ 15.000,00
0,00
15.001,01-20.000,00
25,00
20.001,00-30.000,00
55,00
30.001,00-40.000,00
70,00
40.001,00-50.000,00
85,00
50.001,01 και άνω
120,00
                 
Στην περίπτωση ανέργων γονέων φιλοξενούμενων νηπίων ή βρεφών, τα μηνιαία τροφεία να καθορίζονται από το ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα σύμφωνα με την ανωτέρω κλίμακα.
 
1. Απαλλαγές από την καταβολή τροφείων
 • Οι έχοντες οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00€
 • Όταν υπάρχει μέλος της οικογένειες (γονείς, παιδί), με ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% (προσκομίζεται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής).
 • Τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα κάτω των 30.000,00€.
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας τριών τέκνων, το τρίτο απαλλάσσεται των τροφείων.
 • Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως και 20.000,00€ (προσκομίζεται η ανάλογη κατά περίπτωση βεβαίωση).
 • Ορφανά τέκνα.
 • Νέοι άνεργοι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για το διάστημα που είναι άνεργοι και εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 25.000,00€.
 • Και οι δύο γονείς φοιτητές (βεβαίωση από τη γραμματεία της σχολής), χωρίς εισοδήματα.
 • Γονέας στρατιώτης (προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία), χωρίς εισοδήματα.
 • Φυλακισμένος γονέας (προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία).
 • Απαλλαγή από τροφεία σε περίπτωση που ο ένας γονέας ή τέκνο πάσχει από σοβαρή ασθένεια (προσκομίζεται σχετική βεβαίωση) και εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 25.000,00€.                                          
2. Άλλες ρυθμίσεις για την καταβολή τροφείων
 
Όταν σε ένα Δ.Π.Σ. φιλοξενούνται δύο παιδιά της ίδιας οικογένειας το δεύτερο φιλοξενούμενο τέκνο καταβάλλει το 50% του χρηματικού ποσού που καταβάλλει το πρώτο φιλοξενούμενο τέκνο.
 
Στις μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα από 20.000,00 € έως και 30.000,00 € το φιλοξενούμενο τέκνο καταβάλλει το 50% του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στο συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους σύμφωνα με την ανωτέρω κλίμακα.
               
Για χρήση σχολικού λεωφορείου καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 25,00€ για κάθε τέκνο. Στην περίπτωση που το σχολικό λεωφορείο χρησιμοποιείται μόνο μια φορά την ημέρα, το ποσόν που καταβάλλεται μηνιαίως ανέρχεται σε 12,50 €για κάθε τέκνο.
Στις περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος είχαν υποστεί ζημιά, υπολογίζουμε το ποσό των τροφείων, σύμφωνα με το εισόδημα του εργαζόμενου γονέα.
Για τους γονείς που βρίσκουν δουλειά κατά την διάρκεια σχολικής χρονιάς θα υπολογίζεται το ετήσιο εισόδημα του νεοπροσληφθέντος γονέα (βεβαίωση εργοδότη και αναγγελία πρόσληψης) και το δηλωθέν εισόδημα του άλλου γονέα από το εκκαθαριστικό. 
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 
Οι επανεγγραφές αρχίζουν στις 08-06-2015 και τελειώνουν στις 26-06-2015 Τα έντυπα των αιτήσεων θα δίνονται από τους Δ.Π.Σ. Δ. Βύρωνα.
 
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των επανεγγραφών θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στην Προϊσταμένη του Δ.Π.Σ. που είναι εγγεγραμμένο το παιδί ή το βρέφος.                                                                                               
 
4. ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ
 
1. Προϋποθέσεις επανεγγραφής
 • Θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί τα τροφεία 2014-2015 
2. Απαραίτητα δικαιολογητικά επανεγγραφής 2015-2016
 
Για την εγγραφή των παιδιών στους Δ.Π.Σ. Δ. Βύρωνα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα):
 • Συμπληρωμένη Αίτηση Επανεγγραφής (παρέχεται από το Ν.Π.Δ.Δ. και από τους Δ.Π.Σ.) 
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υγεία παιδιού:
α) Πιστοποιητικό Υγείας (παρέχεται από το Ν.Π.Δ.Δ., συμπληρωμένο από τον παιδίατρο) και
β) φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας υπογεγραμμένο από τον παιδίατρο του νηπίου ή βρέφους (σελίδα που αναγράφονται τα στοιχεία του παιδιού και τη σελίδα που αναγράφονται τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του). 
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους (εκκαθαριστικό 2015 που αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το οικονομικό έτος 2014).
 • Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την υπηρεσία).
 • Για τα άτομα με ιδιαιτερότητες (γονέων ή παιδιών) απαιτείται σχετική βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής.  
 • Για την εγγραφή αλλοδαπών παιδιών στους Δ.Π.Σ. απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας (πράσινη κάρτα), όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και απαιτούνται τα εξής: 
 1. όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και επικυρωμένα.
 2. επικυρωμένη φωτοτυπία άδειας παραμονής στην Ελλάδα – πράσινη κάρτα (γονείς και παιδιά).
 3. επίδειξη άδειας παραμονής κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
 • Βεβαίωση ωραρίου εργασίας από τον εργοδότη.
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να θεωρήσει απαραίτητο.  
Οι Δ.Π.Σ. Δ. Βύρωνα έχουν δημιουργήσει την ιστοσελίδα «Προσχολικά στο Βύρωνα», www.prosxolikavyrona.gr, με σκοπό την ανταλλαγή των ιδεών μεταξύ των παιδαγωγών. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Your Europe
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • Πόλις Βύρωνας
 • Ζω2
 • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ