Επιτροπή Νεολαίας, Νέων Τεχνολογιών και Νέας Επιχειρηματικότητας

Σύνθεση Επιτροπής

Πρόεδρος
Τέγος Ευθύμιος
Μέλη
Μαγγιώρος Κωνσταντίνος
Ζακάκη Ασημίνα
Κωτούλας Βασίλειος
Μπισμπίκης Σπυρίδωνας
Μαγγιώρου Χριστίνα
Πανδής Χαράλαμπος
Φωτίου Αλέξανδρος
Καλαφάτη Ελένη-Μαρία
Καραγιάννης Γεώργιος
Μπατζάκας Αντώνιος
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα