20 Ιουλίου 2015

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 22/7/2015, στις 19:00.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  Βύρωνας     17/7/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                Αρ. Πρωτ.:   17713
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665
 
ΠΡΟΣ:
- Δήμαρχο κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
- κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γενική Γραμματέα Δ. Βύρωνα
κα. Σταυρούλα Κοττάκη - Προμπονά
- κ.κ. Δ/ντές Δήμου Βύρωνα
- Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 22/7/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
A.  Αιτήσεις – Ανακοινώσεις - Αναφορές
Β.  Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
 1. Συζήτηση για την κατάσταση των πλακόστρωτων οδοστρωμάτων των οδών Π. Τσαλδάρη, Βρυούλων, Δηλβόης, Ευμένους κ.α., κατόπιν αιτήματος δημοτών 
 2. Συζήτηση για το υπό εκτέλεση έργο της επίστρωσης πεζοδρομίων της οδού Χρυσ. Σμύρνης, κατόπιν αιτήματος δημοτών 
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ' αρ. 30/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” που αφορά στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής που αφορά στον απολογισμό έτους 2014 
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της απόφασης της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής που αφορά στον απολογισμό έτους 2014 
 6. Λήψη απόφασης αναφορικά με την παράταση προθεσμιών καταβολής οφειλών προς το Δήμο 
 7. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. 
 8. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από χρηματικό κατάλογο τελών καθαριότητας και φωτισμού 
 9. Λήψη απόφασης περί διαγραφής προστίμου του κ. Κρίτσαλου Νικόλαου από τον χρηματικό κατάλογο τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων 
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων των δημοτών για μείωση δημοτικών τελών 
 11. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: ”ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” 
 12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ”
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΑΡΟΛΑ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα