11 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 16/9/2015, στις 15:00.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Βύρωνας    10 / 9 / 2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   21739   
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2132008665
 
ΠΡΟΣ:
- Δήμαρχο Βύρωνα
- Δημοτικούς Συμβούλους
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
- Δ/ντές Δήμου Βύρωνα - Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 16/9/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 
A. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Αναφορές
Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
 1. Συζήτηση αναφορικά με την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των πεζών και διοικητικές κυρώσεις κατόπιν αιτήματος δημοτών.  
 2. Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ. 114/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα περί καθορισμού υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου στο Γραφείο Δημάρχου 
 3. Αντικατάσταση Προέδρου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) 
 4. Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” 
 5. Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Βύρωνα έτους 2015 
 6. Ένταξη έργων, προμηθειών και εργασιών για πληρωμή από ΣΑΤΑ 2015 
 7. Ένταξη έργων, προμηθειών και εργασιών για πληρωμή από ΣΑΤΑ σχολείων 2015 
 8. Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2015 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.) 
 9. Έγκριση παραχώρησης θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ (εισηγητική έκθεση Ε.Π.Ζ.) 
 10. Λήψη απόφασης περί διατήρησης ή μη χρήσης και εκμετάλλευσης περιπτέρου 
 11. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτημάτων των Δημοτών για μείωση Δημοτικών Τελών (Α.Μ.Ε.Α.) 
 13. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 148/2015 απόφασης Δ.Σ. που αφορά διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο τελών καθαριότητας και φωτισμού για το ακίνητο στην οδό Χρυσ. Σμύρνης 6 του κ. Καψή Δημήτριου 
 14. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. έτους 2012 
 15. Διαγραφή ποσών λόγω εκπτώσεων που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών Ν.4257/2014 και Ν. 4321/2015   
 16. Έγκριση η μη του αιτήματος της κ. Καρατζά Αικατερίνης περί παραχώρησης του με αρ. 22/139 τάφου τριετούς ταφής 
 17. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους της Υπηρεσίας Δημοτικού Κοιμητηρίου Βύρωνα που αφορούν “Τέλη καθ/τας οικογενειακών τάφων”, ετών 2008-2014 
 18. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους της Υπηρεσίας Δημοτικού Κοιμητηρίου Βύρωνα που αφορούν “Φύλαξη οστών” ετών, 2010-2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΑΡΟΛΑ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα