1 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική Συνεδρίαση, Τετάρτη 7/10/2015, στις 19:00.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    Βύρωνας 1/10/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                    Αρ. Πρωτ.:    23709
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665
 
ΠΡΟΣ:
- Δήμαρχο Βύρωνα
- Δημοτικούς Συμβούλους
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
- Δ/ντές Δήμου Βύρωνα
- Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 7/10/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
A.   Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Αναφορές
 
Β.   Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
 1. Συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης περί καθορισμού του συντελεστή ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2016 (Απόφαση Ο.Ε. αριθμ. 221/2015)
 2. Συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης περί καθορισμού των Τελών για την χρήση των Κοινόχρηστων Χώρων, για το έτος 2016 (Απόφαση Ο.Ε. αριθμ. 215/2015)
 3. Συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης περί καθορισμού του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.), για το έτος 2016 (Απόφαση Ο.Ε. αριθμ. 222/2015)
 4. Συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης περί καθορισμού των Τελών Διαφήμισης για το έτος 2016 (Απόφαση Ο.Ε. αριθμ. 223/2015)
 5. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΥΡΩΝΑ”
 6. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης “Επιτροπής Ελέγχου Παιδότοπων”
 7. Παραχώρηση του υπ' αριθμ.9/101 Τάφου Τριετούς Ταφής στον κ. Γραμμόζη Γεώργιο
 8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας δημόσιου (διεθνή) ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2016 του Δήμου Βύρωνα 
 9. 'Έγκριση σύστασης βεβαιωτικού χρηματικού καταλόγου που αφορά αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές συνταξιούχων υπαλλήλων του Δήμου Βύρωνα και μη μισθοδοτούμενων λόγω αδειών άνευ αποδοχών
 10. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμ. 148/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τέλους καθαριότητας και φωτισμού και φόρου
 11. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρέωσης από χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. για το όχημα με αριθμ. κυκλοφορίας ΙΟΜ 9178
 12. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρέωσης από χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. για το όχημα (μοτοσυκλέτα) με αριθμ. κυκλοφορίας ΟΑΙ 301
 13. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρέωσης από χρηματικό κατάλογο τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2013 για κατάστημα στην οδό Ελλησπόντου 25
 14. Έγκριση της με αριθμ. 71/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την κοπή δένδρου στην οδό Αιτωλικού 5 στο Βύρωνα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΑΡΟΛΑ

Η Πρόσκληση εδώ
 
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα