19 Οκτωβρίου 2015

Επανάληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα Οχημάτα του Δήμου Βύρωνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                              Βύρωνας   19 / 10 /2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                             Αρ.Πρωτ.:  25472
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 
 
Προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί των τιμών του τιμολογίου προσφοράς, για την προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή  των Οχημάτων του  Δήμου  Βύρωνα, προυπολογισμού δαπάνης 72.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ 23%.
 
Η προμήθεια αφορά τα  απαραίτητα  ανταλλακτικά  ανά τύπο οχήματος,  για  την επισκευή όλων των οχημάτων του Δήμου, από το συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων του  Δήμου  Βύρωνα .
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 29/10/2015 ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 11:30 π.μ. και ώρα λήξης την 12:00 π.μ.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
 
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βύρωνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες γραφείου.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 210.76.58.360, 210.76.58.247, 213.2008.668, FAX  7640582.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Η σχετική διακήρυξη για την προμήθεια ανταλλακτικών εδώ

 

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα