29 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαη του Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 2/11/2015, 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    Βύρωνας      29/10/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                     Αρ. Πρωτ.:   26266   
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665
 
ΠΡΟΣ:
- Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
- κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
- κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
- Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 2/11/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
A.  Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Αναφορές
 
Β.  Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση Αποβλήτων  Δήμου Βύρωνα.
 2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 287/2014 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στη συγκρότηση Επιτροπής για τη λειτουργία και τον έλεγχο της δράσης  “ΧΩΡΙΌ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ”.
 3. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης της χρήσης του διδακτηρίου επί της οδού Ιάκωβου Μερκουριάδη (κτίριο πρώην “ΑΘΗΝΑΙΟΝ”)
 4. Έγκριση της με αριθμό 248/2015 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2015
 5. Λήψη απόφασης περί χρησιμοποίησης ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
 6. Έγκριση της με αριθμό 249/2015 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά τα στοιχεία εσόδων και εξόδων Γ΄ Τριμήνου της Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Βύρωνα, οικονομικού έτους 2015.
 7. Καθιέρωση 16ωρης λειτουργίας Τμήματος Έκδοσης και Χορήγησης Αδειών Καταστημάτων.
 8. Έγκριση της με αριθμό  73/2015  απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” που αφορά στην Β΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
 9. Κατανομή κονδυλίων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και ποσού σχολικών τροχονόμων.
 10. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”.
 11. Έγκριση μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή.
 12. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) του έργου: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί  αιτημάτων  Δημοτών για μείωση Δημοτικών Τελών.
 14. Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 195/2015 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο οστών 2012.
 15. Ταμειακή διαγραφή ποσού 30,00 € που αφορά ακυρωτική χρέωση από φύλαξη οστών έτους 2014 στο όνομα Κανδρή Ελισάβετ.
 16. Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ.
 17. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο κατασκευής αγωγού αποχ/σης για το ακίνητο της οδού Κομνηνών 14Α και Κωνσταντινουπόλεως.
 18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 103/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά στην αποδοχή του αιτήματος της κας Ταμπαξή Στυλιανής για κοπή δένδρου στην οδό Θησέως 2.
 19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. 101/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά στην αποδοχή του αιτήματος της κας Μ. Παρίση για κοπή δένδρου στην οδό Τριανταφυλλίδη 21.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΑΡΟΛΑ 

Η σχετική πρόσκληση εδώ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα