Ορθή επανάληψη - Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου, Τρίτη 10/11/2015, στις 20:00
5 Νοεμβρίου 2015

Ορθή επανάληψη - Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου, Τρίτη 10/11/2015, στις 20:00

                                                                                  Ορθή Επανάληψη  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                              Βύρωνας     5/11/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                              Αρ. Πρωτ.:   27057
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665
 
ΠΡΟΣ:
- Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
- κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
- κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
- Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 10/11/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
  • Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση Αποβλήτων στο Δήμο Βύρωνα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΑΡΟΛΑ

Η Πρόσκληση 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα