Διακοπή παροχών ηλεκτρικής ενέργειας

 Επικοινωνία

Τηλ: 2132008628,629,630
 
 
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες του Δήμου μας πως αμέσως μετά την διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα με έδρα τον Δήμο Βύρωνα να προσέρχονται στο αρμόδιο Τμήμα Εσόδων ( Γραφείο 7 ) εντός του Δημαρχείου Βύρωνα (Καραολή & Δημητρίου 36-44, 1ος όροφος) προκειμένου να δηλώσουν την εν λόγω διακοπή προσκομίζοντας:
 
Δικαιολογητικά
  • Σχετική βεβαίωση διακοπής της Δ.Ε.Η 
  • Λογαριασμό  ΔΕΗ
  • Συμβόλαιο ή πιστοποιητικό καταχώρησης Κτηματολογίου για το εν λόγω ακίνητο
  • Υπεύθυνη δήλωση για μη ηλεκτροδοτούμενο και μη χρησιμοποιούμενο χώρο
ώστε να τύχουν της απαλλαγής του τέλους καθαριότητας και φωτισμού.
 
 
Την Υπέυθυνη Δήλωση μπορείτε να την εκτυπώσετε και να την υποβάλλετε συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο: Καραολή κ’ Δημητρίου 36-44, Τ.Κ. 16233.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα