ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΘΕΣΕΙΣ της παράταξης «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ» για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων
27 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΘΕΣΕΙΣ της παράταξης «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ» για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων

Προς:  Δήμαρχο Βύρωνα κ. Κατωπόδη
            & Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΘΕΣΕΙΣ της παράταξης «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ»
για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων
                                                                                           23 Νοεμβρίου 2015
 
Η διαχείριση των πάσης φύσεως απορριμμάτων και αποβλήτων είναι ύψιστης σημασίας θέμα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων κάθε οικιστικού ιστού.  Στο Δήμο Βύρωνα, όπως και σε οποιοδήποτε δήμο, η μείωση των συνολικά παραγόμενων απορριμμάτων, η δραστική αύξηση της ανακύκλωσης-ανάκτησης και η μείωση του τελικού τονάζ που προωθείται προς ταφή σε ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ αποτελούν βασικούς στόχους με σκοπό την εναρμόνιση με Κοινοτικές και Εθνικές οδηγίες και νομοθεσία αλλά και  την εξοικονόμηση χρημάτων.  Προβλέπεται εξ’ άλλου κατά την επόμενη δεκαετία η σταδιακά αυξανόμενη επιβάρυνση της ταφής με πρόσθετο τέλος έως και 150% επί των περίπου 45 €/τόνο που είναι το σημερινό κόστος ΧΥΤΑ στην Αττική.
           
Η ανάθεση από το Δήμο Βύρωνα στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο της εκπόνησης ενός Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) ήταν μια κίνηση προτρεπόμενη από την Περιφέρεια Αττικής με απώτερο στόχο την προσδοκώμενη χρηματοδότηση σχετικών δράσεων για τα απορρίμματα του Δήμου μας.  Το παραχθέν τεύχος στοίχησε 15.000,00 € μέσα σε περίοδο άκρας λιτότητας και οικονομικής στενότητας του Δήμου.  ¶ξιζε όντως τη δαπάνη αυτή το συγκεκριμένο ΤΣΔ;  Αποτελεί μελέτη εφικτή και εφαρμόσιμη στο Βύρωνα;  Αν όχι, γιατί όχι;  Στη συνέχεια θα απευθυνθούμε σε αυτά και σε συναφή ερωτήματα.
           
Το τεύχος του ΤΣΔ κάνει μια πράγματι ολοκληρωμένη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης στο Βύρωνα.  Επίσης αναφέρεται εκτενώς σε νομοθεσία και στόχους.  Όμως η πρώτη του έκδοση (Οκτώβριος 2015) ήταν διάτρητη με προτάσεις είτε εξωπραγματικές είτε απαράδεκτες για το Δήμο Βύρωνα.  Κι αυτό αναδείχτηκε από τις αντιδράσεις εργαζομένων στο Δήμο, φορέων, πολιτών και σχεδόν σύσσωμης της αντιπολίτευσης.  Το κακό ήταν ότι η Δημοτική Αρχή αποπειράθηκε να φέρει προς ψήφιση το αρχικό ΤΣΔ με συνοπτικές διαδικασίες σε δημοτικό συμβούλιο στις 2-11-2015 χωρίς να το κατέχει καλά-καλά η ίδια!  Κάνοντας πίσω και επιτρέποντας κάποιο βαθμό διαβούλευσης σε δύο ανοιχτές συνεδριάσεις, προέκυψαν αλλαγές και διορθώσεις, ένα μέρος των οποίων ενσωματώθηκε σε τροποποιημένο ΤΣΔ (Νοέμβριος 2015).
            Για να είμαστε δίκαιοι, θα απαριθμήσουμε πρώτα τα θετικά σημεία της συμπεριφοράς της Δημοτικής Αρχής και των αλλαγών που έγιναν δεκτές:
(1)   Η σύσκεψη που διεξήγαγε ο Δήμαρχος με τους αρχηγούς των παρατάξεων τη Δευτέρα, 9-11-2015,
(2)    Η απάλειψη στο νέο κείμενο των προτεινόμενων χωροθετήσεων Πράσινων Σημείων (που ήταν όλα εντός των Α’ και Β’ Ζωνών Προστασίας του πολύπαθου Όρους Υμηττού),
(3)   Η απάλειψη της αναφοράς περί τροποποίησης ή ακύρωσης του υφιστάμενου Π.Δ. προστασίας του Υμηττού,
(4)   Η κατά κόρον διόρθωση της προτεινόμενης διαδημοτικής συνεργασίας ώστε να  αφορά στους άμεσα γειτνιάζοντες Δήμους Καισαριανής, Δάφνης-Υμηττού και Ηλιούπολης (αντί των άσχετων και απομακρυσμένων Ζωγράφου και Ελληνικού-Αργυρούπολης).
 
Παρά τα ανωτέρω, το «διορθωμένο» ΤΣΔ παραμένει μια ακριβοπληρωμένη έκθεση ιδεών, στην καλύτερη περίπτωση ένα σχέδιο σε βαθμό προμελέτης και μόνον, φορτωμένο με γενικότητες που θα μπορούσαν να αντληθούν και με ένα οργανωμένο ψάξιμο στο διαδίκτυο.  Προκαλεί έκπληξη ο τρόπος που υιοθέτησε η Δημοτική Αρχή για να  φανεί σαν «το καλό παιδί της κυρίας Δούρου»!  Εξελίχθηκε πρωτοφανής καμπάνια προπαγάνδας με έγχρωμη αφισοκόλληση μεγέθους Α2, μοίρασμα Α4 πόρτα-πόρτα και ηλεκτρονικές αναρτήσεις ενός κειμένου με τίτλο «Όλη η Αλήθεια για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορρημμάτων».  (Ποιος άραγε πλήρωσε τα φωτοτυπικά της καμπάνιας αυτής;) 
           
Επειδή η προπαγανδιστική μεθόδευση θυμίζει πραγματικά άλλους τόπους και χρόνους, δεν θα μείνει αναπάντητη.  Και τούτο όχι για να καταρριφθεί ένα ολοκληρωμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο αλλά για να καταδειχθούν σοβαρά αρνητικά σημεία του ελλιπώς διορθωμένου ΤΣΔ και να αποφευχθούν μεγάλες μελλοντικές περιπέτειες για τους κατοίκους του Βύρωνα.  Τα κυριότερα τρωτά σημεία έχουν ως εξής:
 • Δεν διασαφηνίζεται εάν και πότε οι υποδομές, έργα και δράσεις του ΤΣΔ θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν από τις αναφερόμενες πιθανές πηγές.  Γράφει η αφίσα του Δημάρχου:  «Το Τοπικό Σχέδιο θα επιδοτηθεί με 4,5 εκ. € από ευρωπαϊκά, περιφερειακά και εθνικά κονδύλια…»  Όμως η «επιδότηση» αυτή δεν είναι ούτε εγγυημένη ούτε εξασφαλισμένη.  Ιδιαίτερα σε μια περίοδο αδράνειας και ανικανότητας της Περιφέρειας Αττικής να σχεδιάσει και να προωθήσει χρηματοδοτήσεις για αναπτυξιακά έργα, πως είναι δυνατόν να βασισθεί ένα Τοπικό Σχέδιο σε μια Περιφερειακή Διοίκηση με ορίζοντα θητείας το 2019;  Ενδεικτικά αναφέρουμε την πρόσφατη εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής που παρουσιάστηκε στη συζήτηση της τριμηνιαίας έκθεσης του προϋπολογισμού στο περιφερειακό συμβούλιο της 10-11-2015.  Εκεί αποκαλύπτεται το τραγικό γεγονός ότι η απορρόφηση κονδυλίων για την εκτέλεση περιφερειακών έργων και έργων δημοσίων επενδύσεων, από 1-1-2015 έως 30-9-2015, ανήλθε στο ποσοστό του μόλις 1,99% (έναντι μόλις 1,26% το προηγούμενο τρίμηνο).  Σε απόλυτους αριθμούς η Περιφέρεια Αττικής κατέβαλε δαπάνες ύψους 7,8 εκ. ευρώ επί εγγεγραμμένων και προβλεπόμενων πιστώσεων ύψους 407 εκ. ευρώ!  Τα συμπεράσματα στον αναγνώστη περί της δυνατότητας επιτυχούς συντονισμού της χρηματοδότησης του ΤΣΔ Δήμου Βύρωνα από την παρούσα διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής.
 • Μετά από την άρον-άρον απόσυρση των προτάσεων του ΤΣΔ για δημιουργία Πράσινου Σημείου εντός των ζωνών προστασίας του Υμηττού, τώρα η Δημοτική Αρχή αναγγέλλει μέσω της αφίσας την χωροθέτησή του «σε άλλο σημείο της πόλης».  Θα παρακαλούσαμε κάποιον να μας υποδείξει ένα έστω κατά διάνοια τέτοιο σημείο.  Σύμφωνα με το ΤΣΔ, το Πράσινο Σημείο απαιτεί κατ’ ελάχιστο έναν περίπου επίπεδο ασφαλτοστρωμένο χώρο 2,5 στρεμμάτων με υποδομές διευθέτησης ομβρίων, στραγγισμάτων, κλπ.  Σ’ αυτό το χώρο θα κατασκευαζόταν μονάδα κομποστοποίησης πράσινων και οργανικών αποβλήτων με δομές υποδοχής, προεπεξεργασίας, τεμαχισμού, ωρίμανσης, ραφιναρίσματος και αποθήκευσης.  Θα συλλέγονταν επίσης και ανακυκλώσιμα υλικά, μικρομπάζα, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. μπογιές, μηχανέλαια, ιατρικά απόβλητα) και ογκώδη.  Πρώτον:  Δεν υπάρχει κανένας χώρος στην πόλη με το απαιτούμενο εμβαδόν.  Δεύτερον:  Ο χώρος θα εξελισσόταν ταχύτατα σε «μίνι» χωματερή, διότι θα συσσωρεύονταν ογκώδη, μπάζα και επικίνδυνα απόβλητα των οποίων η προώθηση οπουδήποτε θα γινόταν δύσκολη έως αδύνατη για λόγους που παραθέτουμε στη συνέχεια.  Τρίτον:  Είναι περιττό να υπογραμμίσουμε την όχληση και την υποβάθμιση όποιας περιοχής φιλοξενούσε μια τέτοια εγκατάσταση εντός ή πλησίον του αστικού ιστού της πόλης. 
 • Το θέμα διαδημοτικής συνεργασίας τίθεται σε καθαρά θεωρητικό επίπεδο.  Δεν έχει γίνει καμία συνεννόηση με τους όμορους δήμους για πιθανές δεσμεύσεις ή συμφωνίες συνεργασίας.  Δεν υπήρξε καμία διερεύνηση χωροθέτησης εγκαταστάσεων και δράσεων και καμία εκτίμηση περιβαλλοντικών και κυκλοφοριακών επιπτώσεων.  Δεν γνωρίζουμε καν τι είδους ΤΣΔ θα υιοθετήσουν οι όμοροι δήμοι. 
 • Παρά τις ενστάσεις και τις επισημάνσεις της Νέας Εποχής Βύρωνα, παραμένουν στο ΤΣΔ οι προβλέψεις και προτάσεις για συστήματα βυθιζόμενων κάδων.  Το σύστημα υπόγειων κάδων δοκιμάστηκε σε περίπου 15 σημεία της πόλης επί ημερών της προηγούμενης δημοτικής αρχής και δυστυχώς απέτυχε και έπαψε να λειτουργεί.  Η αποκομιδή του περιεχομένου των κάδων είναι εξαιρετικά δύσκολη (απαιτεί ειδικό όχημα με «παπαγαλάκι» και ικανό χρονικό διάστημα απασχόλησης των εργαζομένων).  Οι σάκοι συλλογής καταστρεφόντουσαν συχνά από τζάμια και μπάζα.  Πιο σημαντικό, είναι σχεδόν αδύνατη η ανεύρεση αρκετών υπαίθριων δημόσιων χώρων τοποθέτησης βυθιζόμενων κάδων μέσα στο Βύρωνα, με τη στενότητα ρυμοτομίας που διακρίνει την πόλη. Οι υπόγειοι κάδοι συνεπάγονται και μόνιμη υπέργεια δέσμευση χώρου για τη λειτουργία τους – άρα κατάργηση επί πλέον θέσεων στάθμευσης ή και πεζοδρομίων. 
 • Το ΤΣΔ δεν μπορεί να είναι ένα ξέμπαρκο επιχείρημα του Βύρωνα ή του όποιου δήμου.  Πρέπει απαραίτητα να είναι συνυφασμένο με περιφερειακό και εθνικό σχεδιασμό.  Η διοίκηση Δούρου της Περιφέρειας Αττικής, ως προϊσταμένη αρχή του ΕΔΣΝΑ, κατάργησε ουσιαστικά ένα σχεδιασμό 20ετίας για τα απορρίμματα.  Ακυρώθηκαν τα τέσσερα δημοπρατημένα επονομαζόμενα «φαραωνικά» εργοστάσια όπου θα γινόταν διαλογή και επεξεργασία ανακυκλώσιμων και άλλων υλικών.  Μέγα πρόσχημα:  η εμπλοκή μεγαλοεργολάβων τύπου «Μπό…»  Αλήθεια, δεν έχει κάθε δυνατότητα η Περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο να επιβάλλουν τη νομιμότητα, τον αντιμονοπωλιακό έλεγχο και ότι συναφές σε κρίσιμο τομέα αρμοδιότητάς τους;  Όρμησε με περίσσεια σπουδή και κραυγές ο Δήμαρχος κ. Κατωπόδης να «ξεμπροστιάσει» την παράταξή μας όταν κάναμε αναφορά για την κατάργηση των εργοστασίων – ότι δήθεν είμαστε υπέρ των μεγαλοεργολάβων και εργοστασίων καύσης απορριμμάτων.  Απλά δεν είναι καλά ενημερωμένος ο κ. Δήμαρχος.  Σε τελική φάση επεξεργασίας τα εργοστάσια θα παρήγαν RDF («Refuse Derived Fuel»), μέρος του οποίου θα καιγόταν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με πολύ χαμηλότερες εκπομπές ρύπων από την καύση λιγνίτη. 
 • Πιο σημαντικό απ’ όλα, ο ΧΥΤΑ Φυλής, που είναι και ο μοναδικός σε λειτουργία στην Αττική, βρίσκεται στα όρια κορεσμού.  Θα μπορεί να δέχεται στερεά απόβλητα το πολύ για ένα ή ενάμιση χρόνο ακόμη.  Η Περιφέρεια Αττικής (διοίκηση Δούρου) έβαλε τέλος στην προοπτική νέων κυττάρων σε Γραμματικό-Κερατέα, χωρίς όμως νέα πρόταση για επόμενο ΧΥΤΑ που θα εξυπηρετεί την Αττική!  Αυτό σημαίνει ότι και με επίτευξη των πιο αισιόδοξων στόχων του ΤΣΔ, άχρηστα υπολείμματα, προϊόντα που θα εκφύγουν της ανακύκλωσης, μπάζα και ορισμένα ογκώδη και άλλα απόβλητα θα στερούνται κεντρικής μονάδας (μονάδων) υγειονομικής ταφής. Και τότε διαφαίνεται η τρομακτική εικόνα της μετατροπής δήμων και περιοχών της Αττικής σε ανεξέλεγκτες χωματερές.  Δυστυχώς, η έλλειψη σοβαρού και προκαθορισμένου κεντρικού σχεδιασμού φαίνεται να «πετάει το μπαλάκι» στους δήμους και να τους καθιστά υπεύθυνους ακόμη και για πράγματα εκτός δυνατοτήτων και αρμοδιότητάς τους.  Έστω ότι ο Δήμος Βύρωνα κατορθώσει να δημιουργήσει κεντρικό Πράσινο Σημείο και  πολλαπλά πράσινα σημεία συλλογής.  Έστω ότι θα μπορέσει να ενισχύσει μαζικά το υφιστάμενο δίκτυο ανακύκλωσης και αποκομιδής (εργατικό δυναμικό, εξοπλισμός, στάσεις, κάδοι κλπ.).  Και μ’ αυτές τις ιδανικές όσο και ουτοπικές συνθήκες θα συνεχίσει να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από δομές της Περιφέρειας που αυτή τη στιγμή είναι κυριολεκτικά στον αέρα. 
 • Το ΤΣΔ αναφέρεται αποσπασματικά σε μέτρα ενημέρωσης του κοινού και προώθησης και στήριξης των δράσεων.  Ο τομέας αυτός είναι από τους πλέον κρίσιμους για την επιτυχία οποιουδήποτε νέου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων.  Μόνο με ευρεία ενημέρωση και με ένα οργανωμένο πλαίσιο κινήτρων άλλα και ποινών θα επιτευχθεί ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή και συμμόρφωση των δημοτών.  Η ενημέρωση βέβαια πρέπει να ξεκινά μέσα στα σχολεία με υποχρεωτικά προγράμματα.  Ένα σωστό ΤΣΔ πρέπει να αναπτύσσει με λεπτομέρεια την οργάνωση και το περιεχόμενο προγραμμάτων για μικρούς και μεγάλους. 
 • Στην εκπόνηση του παρόντος ΤΣΔ δεν έγιναν σε όλα τα επίπεδα οι απαραίτητες επαφές και η ενημέρωση των μελετητών από τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες που εμπλέκονται με το Σχέδιο.  Για παράδειγμα, οι μελετητές δεν είχαν καμία επικοινωνία με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (η καθ’ ύλην αρμόδια διεύθυνση του Δήμου). 
Η Νέα Εποχή Βύρωνα θεωρεί ότι το πρότυπο και πρωτοποριακό μοντέλο ανακύκλωσης που εφαρμόζεται στο Βύρωνα από το 2008 με διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) είναι το βέλτιστο και πιο αποτελεσματικό.  Πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα για να αυξηθεί σημαντικά η ανακύκλωση και να περιλαμβάνει περισσότερα ρεύματα εκτός από χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και πολύ περιορισμένα γυαλί. Αυτά λέει άλλωστε και το πόνημα του Χαροκόπειου και δεν χρειαζόταν να πληρώσουμε για τα αυτονόητα.
Πάγια θέση μας είναι η διεκδίκηση ίδρυσης δασαρχείου στον Υμηττό και η άνευ όρων και ελιγμών προστασία του εναπομείναντος δάσους και του βουνού.
 
Πάγια θέση μας είναι η εκπαίδευση των αυριανών πολιτών στα σχολεία και η ευαισθητοποίηση συνολικά της τοπικής κοινωνίας για τα απορρίμματα.  Ο ρυπαίνων και μη συμμορφούμενος πρέπει να πληρώνει. Η καταλήστευση των προϊόντων ανακύκλωσης από τους κάδους πρέπει να σταματήσει.         
 
Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων αφορά το μέλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη μας. Είναι όμως απαραίτητο να υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο που να απαντά και στα σοβαρά ζητήματα που θέσαμε – ένα τοπικό σχέδιο που θα είναι παραπάνω από μια άσκηση επί χάρτου.
 
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ
Χρήστος Γώγος 
Γιώτα Παναγιωτοπούλου-Χαρδαλιά 
Ιουλία Κιούπη 
Κώστας Ζούμπος 
Γιώργος Ντόβολος

Μπορείτε να κατεβάσετε την επιστολή                 

    

Ενημερωθείτε και δείτε τις απόψεις των δημοτών που έχουν συμπληρώσει τη φόρμα διαβούλευσης και αν το επιθυμείτε λάβετε και εσείς μέρος στη διαβούλευση συμπληρώνωντας την φόρμα που ακολουθεί.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Όροι Συμμετοχής

 • Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 • Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 • Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 • Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 • Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 • Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται ως καταχρηστικός.
 • Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 • Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Από "Πολίτες του Βύρωνα"
25/05/2016

Δημόσια τοποθέτησή μας για το ΤΣΔΑ του Δήμου.: παρακαλώ πατήστε εδώ

27/04/2016

Online Διαβούλευση

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα