Ανακοίνωση προς ενδιαφερόμενους για απευθείας ανάθεση για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων εντός του Κολυμβητήριο ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ”, (Καταστήματος και Κυλικείου)
30 Νοεμβρίου 2015

Ανακοίνωση προς ενδιαφερόμενους για απευθείας ανάθεση για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων εντός του Κολυμβητήριο ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ”, (Καταστήματος και Κυλικείου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                            Βύρωνας, 30/11/2015
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                                                       
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                             
Ταχ. Δ/νση:  Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τ.Κ.: 16232 – Βύρωνας
Τηλ.: 2107652411, 210-7662555
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Ο Δήμος Βύρωνα κατόπιν του γεγονότος ότι οι δημοπρασίες για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (Καταστήματος και Κυλικείου) εντός του Κολυμβητήριο ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ”, που βρίσκεται στην οδό Ανθίμου Γαζή αρ. 2, απέβησαν άγονες, ανακοινώνει ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν στη σχετική διακήρυξη και την προσφορά του για το μίσθωμα, έως 14–12–2015, με σκοπό την απευθείας ανάθεση, εφόσον αυτό κριθεί προς το συμφέρον του Δήμου Βύρωνα.
 
Οι αναλυτικοί όροι της διακήρυξης μπορούν να αναζητηθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosbyrona.gr) καθώς επίσης και από το Τμήμα Εσόδων (Καραολή & Δημητρίου 36-44) τηλ. 213-2008600 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Ανακοίνωση προς ενδιαφερόμενους για απευθείας ανάθεση 
Όροι της διακήρυξης Καταστήματος 
Όροι της διακήρυξης Κυλικείου 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα