Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δευτέρα 14/12/2015, 17:00
10 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δευτέρα 14/12/2015, 17:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   Βύρωνας      10/12/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                    Αρ. Πρωτ.:       30179
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665
 
ΠΡΟΣ:
- Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
- κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
- κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
- Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 14/12/2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με  θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Α.   Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
 
Β.   Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων:
  1. Έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα έτους 2015 
  2. Κατανομή κονδυλίων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Βύρωνα για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και ποσού Σχολικών Τροχονόμων 
  3. Έγκριση της με αριθμό 71/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” που αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 
  4. Έγκριση της με αριθμό 95/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ”που αφορά στην έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016 
  5. Έγκριση της με αριθμό 44/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” που αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΑΡΟΛΑ

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα