Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δευτέρα 14/12/2015, 18:00
10 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δευτέρα 14/12/2015, 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                               Βύρωνας        10/12/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                Αρ. Πρωτ.:      30178
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665
 
ΠΡΟΣ
- κ. Δήμαρχο
- κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
- κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
- Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 14/12/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 
  1. Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα Οικονομικού έτους 2016 
  2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2016 Δήμου Βύρωνα και Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βύρωνα 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΑΡΟΛΑ 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα