Διαδικασίες αδειοδότησης του Κλειστού Γυμναστηρίου στο σχολικό συγκρότημα της Ανάληψης
15 Ιανουαρίου 2016

Διαδικασίες αδειοδότησης του Κλειστού Γυμναστηρίου στο σχολικό συγκρότημα της Ανάληψης

Έπρεπε να περάσουν είκοσι (20) χρόνια για να δρομολογήσει ο Δήμος τη διαδικασία αδειοδότησης του Κλειστού Γηπέδου στην οδ. Γεννηματά, στην περιοχή της Ανάληψης.

Προϋπόθεση για την έκδοση άδειας όλα αυτά τα χρόνια ήταν η κατασκευή συστήματος πυρασφάλειας του κτηρίου και η έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Επιτέλους και παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει ο Δήμος μας, η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε στις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να τοποθετηθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός προκειμένου να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

Προτεραιότητα αυτής της Δημοτική Αρχής είναι ασφαλή άθληση των νέων μας στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου.

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα