Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Περί Συμμετοχής στις Εμποροπανήγυρεις του Δήμου Βύρωνα κατά το έτος 2016
18 Ιανουαρίου 2016

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Περί Συμμετοχής στις Εμποροπανήγυρεις του Δήμου Βύρωνα κατά το έτος 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     Βύρωνας, 18-01- 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 971
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ                                                
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ,                                                                                                 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
 
Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στο Δημαρχείο Βύρωνα, το αργότερο ως την 20η Φεβρουαρίου 2016, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στις θρησκευτικές εμποροπανήγυρεις του Δήμου.
 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που συνυποβάλλονται με την αίτηση, είναι τα κάτωθι:
  1. Φωτογραφία
  2. Έναρξη επιτηδεύματος – Ταμειακή Απόδειξη 
  3. Βεβαίωση εγγραφής Ασφαλιστικού Φορέα 
  4. Αποδεικτικό Αναπηρίας / Πολυτεκνίας 
  5. Βιβλιάριο Υγείας για πώληση τροφίμων (λουκουμάδες, ξηροί καρποί κ.λ.π.)
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ  ΓΚΑΡΑΝΕΣ 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα