Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 08/02/2016, στις 19:00
3 Φεβρουαρίου 2016

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε Τακτική Συνεδρίαση, Δευτέρα 08/02/2016, στις 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Βύρωνας      3/2/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                  Αρ. Πρωτ.:    2423   
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665
 
ΠΡΟΣ:
- Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
- κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
- κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
- Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 8/2/2016 ημέρα Δευτέρακαι ώρα 19:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, με  θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
 
Α.   Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Αναφορές
 
Β.   Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων:
  1. Συζήτηση – ενημέρωση για θέματα Παιδείας αρμοδιότητας του Δήμου Βύρωνα. 
  2. Λήψη απόφασης περί Προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού. 
  3. Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) που βρίσκεται εντός του Κολυμβητηρίου Βύρωνα “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ” με απευθείας ανάθεση. 
  4. Λήψη απόφασης περί κατανομής κονδυλίων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΑΡΟΛΑ 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα