Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δ. Βύρωνα: Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων κατηγορίας ΔΕ και ΤΕ της υπ΄αριθ. ΣΟΧ 2/2015 ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 3129/09-12-2015
5 Φεβρουαρίου 2016

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δ. Βύρωνα: Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων κατηγορίας ΔΕ και ΤΕ της υπ΄αριθ. ΣΟΧ 2/2015 ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 3129/09-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Βύρωνας:05/02/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 344
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ
 
α) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 100
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων
 
β) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων- Παιδοκόμων
 
ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ: 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3129/09-12-2015
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2016 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
 
Στο Βύρωνα σήμερα στις 05/02/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, η κ. Λεμονιά Κλωνάρη, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα» ανάρτησε τους πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων των ειδικοτήτων ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων και ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων και τους πίνακες απορριπτομένων των ειδικοτήτων ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων και ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων: α) στον χώρο ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα» β) στον Δήμο Βύρωνα και γ) στα παραρτήματα του Ν.Π.Δ.Δ. (1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος, 8ος, 9ος, 10ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Βύρωνα).  Ανάρτηση των ανωτέρω πραγματοποιήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βύρωνα.
 
Βύρωνας 05/02/2016
 
Οι Μάρτυρες                                                           
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗ 

Πρακτικό-ανάρτησης-πινάκων-ΣΟΧ-2-2015/απ:3129-09-12-2015
Πίνακας Απορριπτομένων ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμων- Παιδοκόμων 
Πίνακας Απορριπτομένων ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων 
Πίνακας Κατάταξης ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμων- Παιδοκόμων 
Πίνακας Κατάταξης ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Your Europe
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  • Πόλις Βύρωνας
  • Ζω2
  • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ