Μείωση 50% ή πλήρης απαλλαγή στην πληρωμή των δημοτικών τελών

 Επικοινωνία

Τηλ: 2132008628, 2132008629, 2132008630


ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑ 50 % ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 281/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
 
·         Πολύτεκνοι των οποίων τα τέκνα είναι ανήλικα ή φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία μέχρι 25 ετών ή μεγαλύτερα αλλά μακροχρόνια άνεργοι, με ετήσιο συνολικό εισόδημα έως 50.000 €.  (πατήστε εδώ και δείτε τα σχετικά δικαιολογητικά)
 
·        Τρίτεκνοι των οποίων τα τέκνα είναι ανήλικα ή φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία μέχρι 25 ετών, με ετήσιο συνολικό εισόδημα έως 40.000 €. (πατήστε εδώ και δείτε τα σχετικά δικαιολογητικά)
 
·         Μονογονεϊκές οικογένειες με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που σπουδάζει σε τριτοβάθμια εκπαίδευση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία, με ετήσιο συνολικό εισόδημα έως 20.000 €. (πατήστε εδώ και δείτε τα σχετικά δικαιολογητικά)
 
·         ¶τομα με αναπηρία από 67 % και άνω.(πατήστε εδώ και δείτε τα σχετικά δικαιολογητικά)
 
·         Ανδρόγυνο συνταξιούχων που το συνολικό ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000 € καθώς και συνταξιούχοι των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 €.
 
 
ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 281/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
 
 
·        ¶ποροι με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης απορίας από την αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας.
 
·        Κάτοικοι με ανήλικα τέκνα, αν και οι δύο γονείς είναι μακροχρόνια άνεργοι για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους και δεν έχουν άλλα εισοδήματα. 

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα