Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 6/4/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00
4 Μαρτίου 2016

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 6/4/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Βύρωνας      1/4/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                  Αρ. Πρωτ.:       8077
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008665
 
ΠΡΟΣ:
- Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
- κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
- κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα
- Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 6/4/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 
 1. Συζήτηση – ενημέρωση για το υπό απαλλοτρίωση ακίνητο στη συμβολή των οδών Π. Τσαλδάρη – Κρατησικλείας και Χρυσοθέμιδος (περιοχή “Νεράιδα”), κατόπιν υποβληθέντος αιτήματος κατοίκων της περιοχής 
 2. Παροχή εξηγήσεων σχετικά με την κατεδάφιση του Α' ορόφου του ετοιμόρροπου κτιρίου στη συμβολή των οδών Χρυσ. Σμύρνης και Π. Τσαλδάρη 
 3. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βύρωνα για τη μεταφορά του προσωπικού των καταργηθέντων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” και “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” 
 4. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (με την ειδικότητα Παιδιάτρου για τους Δ.Π.Σ.) με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) 
 5. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015). 
 6. Εισήγηση Δημάρχου για τη λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάγκη εκμίσθωσης του δημοτικού Περιπτέρου – Αναψυκτηρίου στον κοινόχρηστο χώρο (Παιδική Χαρά) “Ν. Ελβετίας” του Δήμου Βύρωνα με δημοπρασία 
 7. Λήψη απόφασης παράδοσης των φερομένων ως αυθαιρέτων εγκαταστάσεων – επεμβάσεων – κτισμάτων στο Δασαρχείο Πεντέλης 
 8. Έγκριση σύστασης βεβαιωτικού χρηματικού καταλόγου που αφορά αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές ήδη συνταξιούχου υπαλλήλου του Δήμου Βύρωνα 
 9. Επιστροφή ποσού 87,19€ στην κα. Λάσκαρη Γιαννούλα ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από κατασκευή αγωγού αποχέτευσης για το ακίνητο στην οδό Κομνηνών 14Α και Κωνσταντινουπόλεως 
 10. Συζήτηση επί αιτημάτων δημοτών για μείωση δημοτικών τελών 
 11. Διαγραφή ποσού 127,00€ από χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. σε βάρος του κ. Σωτηρόπουλου Αντώνιου 
 12. Ελεύθερη παραχώρηση οικογενειακών τάφων άνευ δικαιούχων 
 13. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κολυμβητηρίου 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Your Europe
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΑΧΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 • Πόλις Βύρωνας
 • Ζω2
 • Επικοινωνία

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παμβυρώνεια 2019
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Φεστιβάλ Βράχων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ