ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
22 Απριλίου 2016

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 17/05/2016, ημέρα Τρίτη, θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Βύρωνα, Καραολή & Δημητρίου 36 – 44, ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" συνολικού προϋπολογισμού 580.000,00 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το θεωρημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα, οδός Καραολή & Δημητρίου αρ. 36 – 44, κάθε εργάσιμη ημέρα και από ώρα 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. και τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης από παρακείμενο κατάστημα με δική τους δαπάνη και επιμέλεια, μέχρι και την Πέμπτη 12/05/2016, πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-2008650, 213-2008659 και fax επικοινωνίας 213-2008660, 210-7669596.

Τεύχη δημοπράτησης (πλην του έντυπου οικονομικής προσφοράς που διατείθεται μόνο από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΑΝΗ

2 ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΝΗ

3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ) ΕΡΓΑΝΗ

4 ΕΙΔ ΣΥΓΓΡ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_ΕΡΓΑΝΗ

5 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΝΗ

6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΝΗ

7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΕΡΓΑΝΗ

8 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΝΗ

 

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα