Υποστήριξη στην υλοποίηση του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ & ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
25 Απριλίου 2016

Υποστήριξη στην υλοποίηση του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ & ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 12/4/2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ¶ρ. Πρωτ.: 9043

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: «Υποστήριξη στην υλοποίηση του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ & ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»

 

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την λειτουργία από τον Δήμο μας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ & ΚΑΙΣAΡΙΑΝΗΣ» με στόχο τη στέγαση και επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων οι οποίοι έχουν καταγραφεί, είτε ως άστεγοι είτε ως άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχονται, κατά περίπτωση, στους ωφελούμενους του προγράμματος οι εξής υπηρεσίες: Α’ πυλώνας: στέγαση, σίτιση, κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης, Β’ πυλώνας: ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική και εργασιακή επανένταξη στην αγορά εργασίας. Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται μηνιαίως στους ωφελούμενους με βάση το ατομικό πλάνο επανένταξης.

 

Βασικός στόχος του πυλώνα της εργασιακής επανένταξης, είναι η πολύπλευρη στήριξη των ωφελούμενων προκειμένου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η σύναψη τριμερών συμβάσεων επιχορήγησης, μεταξύ δικαιούχου (Δήμος Βύρωνα), εργοδότη και ωφελούμενου για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου, έχουν διάρκεια έως 12 μήνες και διέπονται από τις γενικές διατάξεις περί συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

 

Στην σύμβαση απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας που καταρτίζεται εγγράφως και κατατίθεται αρμοδίως αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για εργασία που σχετίζεται με την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Ο χρόνος απασχόλησης μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

 

Ως ποσό χρηματοδότησης υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

 

Γνωρίζοντας και τη δική σας ευαισθησία σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και ευθύνης δεδομένης και της συνεργασίας μας μέσω του προγράμματος «ΣΤΗΡΙΖΩ», σας καλούμε να γίνετε υποστηρικτές και αυτής της προσπάθειας του Δήμου Βύρωνα αποδεχόμενοι να προσλάβετε με πλήρη χρηματοδότηση έναν από τους ωφελούμενους του προγράμματος σύμφωνα με τους προαναφερόμενους όρους.

 

Σας επισημαίνουμε ότι το πρόγραμμα εποπτεύεται από συγκεκριμένη Ομάδα Έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ώστε να εξασφαλίζεται κατ’ αρχήν η διαφάνεια στις διαδικασίες αλλά και η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του. Τέλος, δεσμευόμαστε να προβάλλουμε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου, αλλά και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, τις επιχειρήσεις όλων όσων στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση σας.

 

Με εκτίμηση,


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα