Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Βύρωνα

Ο κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Βύρωνα.

Μέσω της εφαρμογής του κανονισμού επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών με σκοπό:

  • Την υποστήριξη και προαγωγή των αθλητικών προγραμμάτων, των δράσεων, των εκδηλώσεων και της άθλησης για όλους του Δήμου Βύρωνα.
  • Την υποστήριξη και προαγωγή του σωματειακού αθλητισμού.
  • Την υποστήριξη και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων.
  • Την υποστήριξη και ανάπτυξη του πανεπιστημιακού, στρατιωτικού και εργασιακού αθλητισμού.
  • Την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, κοινωνικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών και συνεδριακών εκδηλώσεων διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού, δημοτικού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα.
  • Την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων για τα άτομα με αναπηρία και άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού της πόλης.

 

Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ με την υπ' αριθ. 36/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την ανάρτηση του στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΘΡΑΩ9Ε-ΠΒΡ

Πατήστε εδώ για τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα