Το Δημοτικό Συμβούλιο αντιτάσσεται στις συμφωνίες Ttip/Ceta/Tisa
27 Ιανουαρίου 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο αντιτάσσεται στις συμφωνίες Ttip/Ceta/Tisa

Στις 25 Ιανουαρίου 2017, ενόψει της επικείμενης ψήφισης της Ceta από το ευρωκοινοβούλιο στις 14/15 Φεβρουαρίου 2017, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Βύρωνα αποφάσισε (3o θέμα της τακτικής συνεδρίασης), κατά πλειοψηφία, να αντιταχθεί στις συμφωνίες Ttip/Ceta/Tisa και να κηρυχτεί ο Δήμος συμβολικά ελεύθερη ζώνη από τις δεσμεύσεις τους. Τέλος, στηρίζει την αποκεντρωμένη ευρωπαϊκή ημέρα δράσης αυτό το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017.

 

H σχετική εισήγηση:
 
Θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης όσον αφορά τη θέση του ∆ήµου Βύρωνα για τη ∆ιατλαντικές Συμφωνίες Εμπορίου & Επενδύσεων (TTIP- CETA-TiSA) – Ανακήρυξη του Δήμου Βύρωνα σε ζώνη ελεύθερη από τις συμφωνίες αυτές.»
 
Κύριοι/ες δημοτικοί/ές σύμβουλοι,

Λαμβάνοντας
 υπόψη:
 
Α. Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOS – V – 063) – 110η Σύνοδος Ολομέλειας, 11-13 Φεβρουαρίου 2015 µε θέμα: «Γνωμοδότηση µε θέμα: Η ∆ιατλαντική συμφωνία εμπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης (∆ΣΕΕΕΣ).

Β. Την από 21-4-2016 διακήρυξη της Βαρκελώνης.
 
Γ. Το µε αρ. 17/20-5-2016 απόσπασμα πρακτικού του ∆.Σ. µε θέμα : «ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (TTIP).
 
Εισηγούμαστε:

Το Δημοτικό συμβούλιο να ταχθεί εναντίον της επικύρωσης των συμφωνιών, απορρίπτοντας την φιλοσοφία των συμφωνιών TTIP, CETA, TiSA. και ο Δήμος Βύρωνα να ανακηρυχτεί ελεύθερη ζώνη από τις δεσμεύσεις της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), τη Γενική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία Ε.Ε.-Καναδά(CETA) και τη Γενική Συμφωνία εμπορίου και Υπηρεσιών (TiSA).

Να κοινοποιήσει την απόφαση προς κάθε αρμόδια αρχή και να ενημερώσει τους δημότες για τις ολέθριες συνέπειες των συμφωνιών αυτών.

Να παρέμβει ασκώντας πίεση στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, στην Κυβέρνηση, στους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές της χώρας με στόχο να παρθούν αποφάσεις κατά αυτών των διατλαντικών συμφωνιών.
 
Καλούμε:

· Τους Έλληνες Ευρωβουλευτές να καταψηφίσουν τη CETA στις 14 και 15 Φεβρουαρίου 2017.

· Την Ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να μπλοκάρει με κάθε τρόπο την Προσωρινή Εφαρμογή της CETA.

· Την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα σωματεία, τους αγροτικούς και τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, τα κινήματα πολιτών να αντισταθούν στις πολυεθνικές και να υπερασπίσουν την εθνική και την τοπική οικονομία, την εθνική ανεξαρτησία και τη δημοκρατία, την αγροτική παραγωγή και την ασφάλεια τροφίμων.
 
Στηρίζουμε:

την αποκεντρωμένη, Ευρωπαϊκή, ημέρα δράσης κατά της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Καναδά (CETA), που θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιανουαρίου και για περαιτέρω αποκεντρωμένες δράσεις και κινητοποιήσεις πριν τη σχετική ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στις 14 & 15 Φεβρουαρίου 2017.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα