Πρόσκληση ενδιαφέροντος ανάθεσης υπηρεσίας για Συντήρηση Ανελκυστήρων των δημοτικών κτιρίων για το 2017
2 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος ανάθεσης υπηρεσίας για Συντήρηση Ανελκυστήρων των δημοτικών κτιρίων για το 2017

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση Ανελκυστήρων των δημοτικών κτιρίων για το 2017», με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 6.497,60€ με Φ.Π.Α.. 

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα