Πρόσκληση για ανάθεση υπηρεσίας «Ετήσια συνδρομή συναγερμού 3ου και 9ου Παιδικού Σταθμού» Δήμου Βύρωνα
8 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση για ανάθεση υπηρεσίας «Ετήσια συνδρομή συναγερμού 3ου και 9ου Παιδικού Σταθμού» Δήμου Βύρωνα

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «Ετήσια συνδρομή συναγερμού 3ου και 9ου Παιδικού Σταθμού», με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 260,00€ με Φ.Π.Α.

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα