Πρόσκληση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσίας
27 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσίας

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «Kλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων», με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 24.545,80€ με Φ.Π.Α..  

 

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα