Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση και ρύθμιση δικτύου.
31 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση και ρύθμιση δικτύου.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση και ρύθμιση δικτύου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 4/4/2017.

 

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση

 

 

 

 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα