Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση επισκευή και συμπλήρωση Η/Υ περιφερειακών εκτυπωτών κλπ.
31 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση επισκευή και συμπλήρωση Η/Υ περιφερειακών εκτυπωτών κλπ.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση επισκευή και συμπλήρωση Η/Υ περιφερειακών εκτυπωτών κλπ.

 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρ ιτην 4/4/2017.
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα