Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση φωτοτυπικών συστημάτων»
3 Απριλίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση φωτοτυπικών συστημάτων»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση φωτοτυπικών συστημάτων», με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 8.382,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα