Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Ενοικίαση εξοπλισμού για φωτιστική και ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων
5 Απριλίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Ενοικίαση εξοπλισμού για φωτιστική και ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην Ενοικίαση εξοπλισμού για φωτιστική και ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων  με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 3.100€ με Φ.Π.Α..

Παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών την  σχετική ενυπόγραφη προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι τις 12/04/2017.

 

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση

 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα