Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/4/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30
20 Απριλίου 2017

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/4/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Βύρωνας   20/4/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αρ. Πρωτ.    10878

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44

Τηλ.   2132008665

Fax    2107659659

                                                                                                                                                                                                         ΠΡΟΣ:

                                                                                                - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη

                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

                                                                                                - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα

                                                                                                - κ.κ. Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Βύρωνα

                                                                                                - Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Δ. Βύρωνα

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

   Σας καλούμε να προσέλθετε στις 24/4/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού   Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης” για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της  Ημερήσιας Διάταξης:

 

·         Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Αναφορές

 

 1. Συζήτηση κατόπιν αιτημάτων δημοτών του Δήμου μας σχετικά με πλειστηριασμούς ακινήτων
 2. Ορισμός επιτρεπόμενου χώρου διενέργειας και αριθμού παραστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν.4229/2014 του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού <<ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ & ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ>>
 3. Λήψη απόφασης περί «Έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Βύρωνα» 
 4. Έγκριση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Βύρωνα με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002288
 5. Λήψη απόφασης περί υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα» της Πράξης «Κέντρα Κοινότητας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002288
 6. Έγκριση δαπανών για τις ανάγκες του Υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα» της Πράξης «Κέντρα Κοινότητας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002288
 7. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 8. Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στους Βρεφικούς Παιδικούς Σταθμούς στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΠΑ <<ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2016 – 2017>>
 9. Έγκριση και διενέργεια δημόσιου (διεθνή) ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το έτος 2017 – 2018

-2-

 

 

 1. Λήψη απόφασης περί επέκτασης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων της Δ/νσης Καθαριότητας, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε 24ωρη βάση
 2. Αποδοχή δωρεάς τριών πυροσβεστικών οχημάτων από τον ΣΠΑΥ στο Δήμο Βύρωνα
 3. Έγκριση Επικαιροποιημένων Μελετών Έργων Δήμου Βύρωνα
 4. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» 
 5. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «αναπλαση αυλειων χωρων 3ου δημοτικου, 5ου νηπιαγωγειου  κλπ δημου βυρωνα»
 6. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 4ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΠ. ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»  
 7. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

 

 

 

                                                                                      O Πρόεδρος

 

 

                                                                                 Κωνσταντίνος  Αγγέλης

 

 

 

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα