Επανάληψη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού καρεκλών για το Φεστιβάλ Καρέα
25 Απριλίου 2017

Επανάληψη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού καρεκλών για το Φεστιβάλ Καρέα

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην Ενοικίαση καρεκλών για το Φεστιβάλ Καρέα 2017  με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 248,00€ με Φ.Π.Α.. 

 

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα