Απαλλαγή Δημοτικών Τελών στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ακινήτου
9 Απριλίου 2017

Απαλλαγή Δημοτικών Τελών στην περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης ακινήτου

Ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται ύστερα από βεβαίωση της ΔΕΗ, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά.

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. 50329/19.12.2014, ο χρόνος έναρξης της απαλλαγής του ακινήτου από το συγκεκριμένο τέλος θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών (βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ – υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται) ώστε να καθίσταται ελέγξιμη από τον Δήμο η μη χρήση του ακινήτου.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα