Πρόσκληση ενδιαφέροντος για «Συντήρηση κι επισκευή επαγγελματικών και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΑΠΗ»

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για «Συντήρηση κι επισκευή επαγγελματικών και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΑΠΗ»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση κι επισκευή επαγγελματικών και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών των Παιδικών Σταθμών και των ΚΑΠΗ », με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 2.500€ με Φ.Π.Α.. 

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα