Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2017 για σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Βύρωνα
8 Μαϊου 2017

Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2017 για σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Βύρωνα

Ο Δήμος Βύρωνα ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8/5/2017 έως και 17/5/2017

 

Πατήστε εδώ για την ανακοίνωση

 

Πατήστε εδώ για τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα