Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες Υποστήριξης και Ωρίμανσης Προτάσεων για Υποβολή σε Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα»
11 Μαϊου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες Υποστήριξης και Ωρίμανσης Προτάσεων για Υποβολή σε Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα»

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας « Υπηρεσίες Υποστήριξης και Ωρίμανσης Προτάσεων για Υποβολή σε Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα».

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 16/05/2017.

 

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα