Πρόσκληση ενδιαφέροντος για «Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας για τις παιδικές χαρές» του Δήμου Βύρωνα
12 Μαϊου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για «Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας για τις παιδικές χαρές» του Δήμου Βύρωνα

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια δαπέδων ασφαλείας για τις παιδικές χαρές του Δήμου με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 4.998,44 € με Φ.Π.Α..  

 

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα