Πρόσκληση για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Δήμου
17 Μαϊου 2017

Πρόσκληση για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Δήμου με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 16.999,97 € με Φ.Π.Α..

 

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα