Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια χρωμάτων, ειδών κιγκαλερίας, κλπ υλικών συντήρησης
18 Μαϊου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια χρωμάτων, ειδών κιγκαλερίας, κλπ υλικών συντήρησης

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας «Προμήθεια χρωμάτων, ειδών κιγκαλερίας, κλπ υλικών συντήρησης».

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 22/05/2017.
 
 
 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα