Πρόσκληση ενδιαφέροντος ανάθεσης για προμήθεια αναλώσιμου υλικού φυσικοθεραπείας
26 Μαϊου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος ανάθεσης για προμήθεια αναλώσιμου υλικού φυσικοθεραπείας

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αναλώσιμου υλικού φυσικοθεραπείας.

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 31/5/2017.

 

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα