Οδηγίες και απαραίτητα δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
29 Μαϊου 2017

Οδηγίες και απαραίτητα δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Γνωστοποίηση λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων

 

Στο ΦΕΚ περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα προς συμπλήρωση.

Πατήστε εδώ για το ΦΕΚ

 

Οδηγίες και δικαιολογητικά για την άδεια λειτουργίας:

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 


ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ή Μεταβολής) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

 

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα