Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ρολογιών παρουσίας και καρτών ωρομέτρησης
11 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ρολογιών παρουσίας και καρτών ωρομέτρησης

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια ρολογιών παρουσίας και καρτών ωρομέτρησης με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 3.720,00€ με Φ.Π.Α..
 
Παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών την  σχετική ενυπόγραφη προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι τις 17/07/2017 σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα