Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας επισκευής και αναβάθμισης του αύλειου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα
11 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας επισκευής και αναβάθμισης του αύλειου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών επισκευής και αναβάθμισης του αύλειου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 24.800,00€ με Φ.Π.Α..
 
Παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών την  σχετική ενυπόγραφη προσφορά σας για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών μέχρι τις 17/07/2017 σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα