Επανάληψη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για εμβολιασμό δέντρων νεραντζιάς με λεμονιά
12 Ιουλίου 2017

Επανάληψη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για εμβολιασμό δέντρων νεραντζιάς με λεμονιά

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στον εμβολιασμό δέντρων νεραντζιάς με λεμονιά με ενδεικτική προϋπολογισμένη αξία 4.836€  με Φ.Π.Α..  
 
Παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών την  σχετική ενυπόγραφη προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι τις 19/07/2017.
 
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα