Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
12 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

 Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ».

 Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 17/07/2017.

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα